dr musa
DR. MOHD MUSA BIN SARIP
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5109
No. Sambungan : 6251
Bidang :
Pengurusan Harta Orang Islam, Muamalat, Fiqh Kepenggunaan
Kelulusan :
Ph.D (Peradaban Islam), UKM
M.A Pengajian Islam (Syariah), UKM
B.A (Fiqh & Usul) Yarmouk, Jordan
ismail omar
ISMAIL BIN OMAR
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4323
No. Sambungan : 4335
Bidang :
Syariah & Pendidikan (Pengajian Islam & Bahasa Arab)
Kelulusan :
• M.Ed (Pend. Islam & Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua), UIAM
B.A (Syariah), Universiti Islam Madinah
Diploma (Lanjutan Pendidikan), UIAM
Diploma (Pendidikan) KPLI, UIAM
khairul anuar
DR. KHAIRUL ANUAR BIN AHMAD
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4311 | No. Samb. : 4303
Bidang :
Perbankan & Kewangan Islam, Ekonomi Islam, Muamalat
Kelulusan :
Ph.D (Perbankan dan Kewangan Islam) UIAM
M.A (Syariah), UM
• B.A (Syariah) (Kepujian), UM
norainan
DR. NORA'INAN BINTI BAHARI
Pensyarah / Dekan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3523
Bidang :
Maqasid Syariah & Fatwa Malaysia, Undang-undang keluarga Islam
Kelulusan :
Phd Syariah Undang-Undang, UM
M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah), UM
subari
MUHAMMAD SUBARI BIN RAMLI
Pensyarah / Timbalan Dekan (Pembangunan Mahasiswa & Alumni)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3522
Bidang :
Fiqh & Usul, fiqh kepenggunaan, fiqh flora & fauna
Kelulusan :
M.A (Syariah), UM
• B.A (Syariah), Universiti Yarmouk, Jordan
mohd isa
MOHD ISA BIN MOHD DENI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4205
No. Sambungan : 4232
Bidang :
Pengurusan,Pengurusan Muamalat
Kelulusan :
• M. Sains (Pengurusan) UUM
B.A (Syariah), UM
syaripah nazirah
SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER
Pensyarah / Ketua Jabatan Syariah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5306
No. Sambungan : 6305
Bidang :
Fiqh & Usul al-Fiqh, Fiqh al-Munakahat, Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, Al-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah
Kelulusan :
• M.A Syariah, International University of Africa, Khartoum, Sudan
B.A (IRKHS) UIAM
marliana
MARLIANA BINTI ABDULLAH
Pensyarah / Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5305 | No. Samb. : 6304
Bidang :
Ekonomi Islam, Perbankan & Kewangan Islam
Kelulusan :
• M.A Ekonomi, UKM
B.A Syariah (Pengurusan), UM
muhammad-ismail
MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4101
No. Samb. : 4128
Bidang :
Fiqh & Usul
Kelulusan :
• M.A (Syariah), UM
B.A Syariah, Khartoum, Sudan
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Sijil Bahasa Arab
dr-fakhri
DR. FAKHRI BIN SUNGIT
Pensyarah / Ketua Penyelaras Pasca Siswazah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5310 | No. Samb. : 6309
Bidang :
Muamalat & Maqasid Syariah
Kelulusan :
• Ph.D (Islamic Though &Civilization), ISTAC
M.A Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan), UIAM
B.A (Fiqh & Usul Fiqh), UIAM
hakim
ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4312 | No. Samb. : 4302
Bidang :
Siasah & Hubungan Antarabangsa
Kelulusan :
• M.A Fiqh & Usul Fiqh, UIAM
B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
hamid
HAMID BIN MAT ISA
Pensyarah / K. Program Diploma Pengajian Islam (Syariah)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5302 | No. Samb. : 6301
Bidang :
Fiqh, Usul al-Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah
Kelulusan :
M.A Syariah (Pengurusan), KUIS
B.A (Syariah), Universiti Islam Madinah
rosli-mokhtar
DR. ROSLI BIN MOKHTAR
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4331
No. Sambungan : 4343
Bidang :
Maqasid Syariah, Usul Fiqh, Muamalat
Kelulusan :
Ph.D Syariah, UKM
M.A (Pengajian Islam)
B.A (Syariah), Universiti Mohammad IV Rabat, Maghribi
nasir
MOHD NASIR BIN ALI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5102
No. Sambungan : 6141
Bidang :
Ekonomi Islam, Muamalat
Kelulusan :
• Calon Ph.D (Syariah Ekonomi), UM
M.A (Ekonomi), UKM
B.A (Syariah), UM
hairullfazli
HAIRULFAZLI BIN MOHAMMAD SOM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5101
No. Sambungan : 6414
Bidang :
Zakat, Muamalat
Kelulusan :
• M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah), Universiti Al Al-Bayt, Jordan
Diploma (Tahfiz Al-Quran)
noor-syahida
NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL
RAHMAN

Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4113 | No. Samb. : 4107
Bidang :
Fiqh Jinayah, Fiqh Muamalat & Fiqh al-Mar’ah (Fiqh Wanita)
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Pengajian Islam (Syariah), UKM    
B.A (Bahasa Arab & Pengajian Islam), University Of Libya
zainuddin
DR. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4118
No. Sambungan : 4102
Bidang :
Fiqh & Usul Fiqh, Fiqh Mirath, Fiqh Munakahat
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Syariah, UM
B.A Syariah, Al-Azhar, Mesir
norita
NORITA BINTI KAMARUDDIN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5211
No. Sambungan : 4303
Bidang :
Fiqh & Muamalat
Kelulusan :
• M.A Syariah, UKM
B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
rofaizal
MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4103
No. Sambungan : 4126
Bidang :
Syariah, Muamalat
Kelulusan :
B.A Syariah, International University of Africa,
  Khartoum, Sudan
 MBA, UKM
kamarul-khaidzir
MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN
Pensyarah / K. Prog. S. Syariah (Pengurusan)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5309 | No. Samb. : 6321
Bidang :
Maqasid Syariah, Fiqh Mirath, Fiqh Munakahat
Kelulusan :
• Calon Ph.D (Syariah), UKM
M.A MIRKH (Fiqh dan Usul al-Fiqh), UIAM
B.A (Syariah) Al al -Bayt University, Jordan
AHMAD BIN ISMAIL
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4112 | No. Samb. : 4108
Bidang :
(Sedang dikemas kini)
Kelulusan :
(Sedang dikemas kini)
--------------------------------
prof madya noradha
PROF. MADYA DR. NOR' ADHA BINTI ABDUL HAMID
Prof. Madya / Timbalan Pengarah PPS
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat PPS |No. Samb. : 3516
Bidang :
Undang-Undang Komersial/Perniagaan, Undang-Undang Syarikat, Penyelesaian Pertikaian Alternatif, Spektrum Halal & Sistem Perbankan Islam
Kelulusan :
• Ph.D (Laws), UKM Master of Laws - LL.M, UKM
Bachelor of Law - LL.B, UIAM Peguambela & Peguamcara - Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak beramal)
Sijil Kesetiausahaan Syarikat (Tidak beramal)
azizah rapini
DR. AZIZAH BINTI MOHD RAPINI
Pensyarah Kanan/Timb. Dekan (Akademik & Pengantarabangsaan)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : Pejabat FSU | No. Samb. : 3521
Bidang :
Undang-undang keluarga Islam & undang-undang keterangan Islam
Kelulusan :
• MCL Perbandingan Undang-undang, UIAM
B.A Syariah, UM
ahmad misbah
DR. AHMAD MISBAH BIN MOHAMAD HILMI
Pensyarah Kanan
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4114 | No. Samb. : 4106
Bidang :
Fiqh Al-Qadha, Fiqh, Usul Fiqh
Kelulusan :
Ph.D Islamiyat, KUIS
M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah Islamiah), Universiti Al-Azhar
azizah mat rashid
DR. AZIZAH BINTI MAT RASHID
Pensyarah / Ketua Penyelaras L. Industri & Jaringan Komuniti
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5307 | No. Samb. : 6306
Bidang :
Undang-undang Keluarga,Undang-undang Halal dan Fiqh Kepenggunaan, Amalan Guaman & Kehakiman Syar’ie
Kelulusan :
PhD Undang-undang(UKM)
LL.M, UKM LL.B, UIAM
Diploma In Shari'ah Law & Legal Practice (DSLP), UIAM
Peguambela & Peguamcara (Mahkamah Malaya) (Tidak Beramal)
sharifah hana
SHARIFAH HANA BINTI ABD RAHMAN
Pensyarah / Ketua Program ISM Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5304 | No. Samb. : 6303
Bidang :
Undang-undang Perubatan & Bioetika,
Undang-undang Siber, Undang-undang Hak Asasi Manusia & Ekuiti
Kelulusan :
• Calon Ph.D Undang-Undang Perubatan, UIAM
MCL (Perbandingan Undang-undang), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
Diploma Lepasan Ijazah (Syariah & Amalan), UiTM
zaini yusnita
ZAINI YUSNITA BINTI MAT JUSOH
Pensyarah / Ketua Program Dip. Syariah & Perundangan Islam
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5303 | No. Samb. : 6302
Bidang :
Undang-undang Keluarga Sivil & Undang-undang Keluarga Islam
Kelulusan :
• MCL (Perbandingan Undang-undang), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
rabiah
RABI'AH BINTI MUHAMMAD SERJI
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5111
No. Sambungan : 6132
Bidang :
Undang-undang Tanah, Undang-undang Keterangan
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B (Hons), UIAM
zanariah
ZANARIAH BINTI DIMON
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4308
No. Sambungan : 4311
Bidang :
Undang-Undang Pentadbiran Jenayah Islam & undang-undang keluarga Islam, undang-undang pentadbiran Islam
Kelulusan :
• M.A Syariah, UM
B.A Syariah, UM
norul huda bakar
NORUL HUDA BINTI BAKAR
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4316
No. Sambungan : 4308
Bidang :
Fiqh & Usul Fiqh, Fiqh al-Qadha’
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Pengajian Islam (Syariah)    
B.A (Syariah Islamiah), Universiti Al-Azhar
Diploma Pengajian Islam Syariah KUSZA
mohd farok
MOHD FAROK BIN MAT NOR
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4216
No. Sambungan : 4224
Bidang :
Undang-Undang Tort & Undang-Undang Jenayah (Sivil) & Undang-Undang Perlembagaan & Undang-Undang Prosedur Mal Di Mahkamah Syariah
Kelulusan :
• MCL Undang-Undang Perbandingan, UIAM
LL.B Undang-Undang, UIAM
Peguambela  &  Peguamcara (Mahkamah Malaya) (Tidak Beramal)
nurhayati ghani
NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI
Ketua Program Ijazah Sarjana Syariah Undang-undang
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5301 | No. Samb. : 6134
Bidang :
Undang-undang Keluarga, Undang-undang Kontrak, Undang-undang Perlembagaan, Undang-undang Syariah
Kelulusan :
• MCL Perbandingan Undang- Undang
LL.B (Syariah) (Hons), UIAM
maffuza
MAFFUZA BINTI SALLEH
Pensyarah / Ketua Jabatan Undang-Undang
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4311 | No. Samb. : 4303
Bidang :
Undang-undang Kehartaan Orang Islam, Undang-undang Perbankan Islam & Takaful,
Undang-undang Jenayah Syariah
Kelulusan :
• LL.M , UKM
LL.B (Syariah) (Hons), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
hammad
HAMMAD BIN MOHAMAD DAHALAN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 4118
No. Sambungan : 4102
Bidang :
Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR), Undang-Undang Perlembagaan
Kelulusan :
• LL.M,  UKM    LL.B, UIAM Diploma Lanjutan Amalan Guaman Syarie (DSLP), UIAM Cert Of Mediation, Accord Group, Australia
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal) Peguam Syarie (Tidak Beramal)
farah
FARAH BINTI MOHD SHAHWAHID
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5210
No. Sambungan : 6256
Bidang :
Undang-undang Perniagaan/Komersil, Undang-undang Pekerja
Kelulusan :
• LL.M, UM
LL.B , UIAM
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal)
norazla
NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5205
No. Sambungan : 6261
Bidang :
Undang-undang Kanak-kanak, Undang-undang Perniagaan/ Komersil, Undang-undang Hak Asasi Manusia
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B (Hons) , UIAM
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal)
nur zulfah
NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5103
No. Sambungan : 6104
Bidang :
Syariah & Undang-undang, Amalan Guaman & Kehakiman Syarie, Undang-undang Tatacara Mal & Jenayah Islam
Kelulusan :
• M.A Syariah, UM. Diploma in Islamic Judicial & Advocatory Practice (DIJAP) USIM. B.A Syariah & Undang-undang, KUIS.
Peguam Syarie Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor (tidak beramal)
tuan nurhafiza
TUAN NURHAFIZA BINTI RAJA ABDUL AZIZ
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5205 | No. Samb. : 6261
Bidang :
Undang-undang Komersial/ Perniagaan & Undang-undang Perbankan Islam
Kelulusan :
• LL.M (Commercial Law, UUM
LL.B & LL.B (Syariah) (Hons) USIM
surianom
SURIANOM BINTI MISKAM
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5202
No. Sambungan : 6264
Bidang :
Undang-undang Kewangan Islam, Undang-Undang Syarikat, Undang-undang Keterangan
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B (Hons), UIAM
nawal
NAWAL BINTI SHOLEHUDDIN
Pensyarah
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Bilik : 5211
No. Sambungan : 6255
Bidang :
Perbankan Islam dan takaful, Undang-undang Jenayah, Undang-undang Tanah
Kelulusan :
• MCL, UIAM
 LL.B (Hons), UIAM
 LL.B Syariah (Hons), UIAM