SAMBUTAN JUBLI PERAK KUIS
2 OKTOBER 2020 | PUSAT KONVENSYEN KUIS