mohd isa
EN. MOHD ISA BIN MOHD DENI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pengurusan,Pengurusan Muamalat
Kelulusan :
• M. Sains (Pengurusan) UUM
B.A (Syariah), UM
muhammad ismail
EN. MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH
Ketua Program Diploma Pengajian Islam (Syariah)
No. Bilik : 4303
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul
Kelulusan :
• M.A (Syariah), UM
B.A Syariah, Khartoum, Sudan
Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)
Sijil Bahasa Arab
syaripah nazirah
PN. SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul al-Fiqh, Fiqh al-Munakahat, Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, Al-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah
Kelulusan :
• M.A Syariah, International University of Africa, Khartoum, Sudan
B.A (IRKHS) UIAM
dr musa
DR. MOHD MUSA BIN SARIP
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Pengurusan Harta Orang Islam, Muamalat, Fiqh Kepenggunaan
Kelulusan :
Ph.D (Peradaban Islam), UKM
M.A Pengajian Islam (Syariah), UKM
B.A (Fiqh & Usul) Yarmouk, Jordan
norainan
PN. NORA'INAN BINTI BAHARI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Maqasid Syariah & Fatwa Malaysia, Undang-undang keluarga Islam
Kelulusan :
M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah), UM
subari
EN. MUHAMMAD SUBARI BIN RAMLI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul, fiqh kepenggunaan, fiqh flora & fauna
Kelulusan :
M.A (Syariah), UM
• B.A (Syariah), Universiti Yarmouk, Jordan
dr fakhri
DR. FAKHRI BIN SUNGIT
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Muamalat & Maqasid Syariah
Kelulusan :
• Ph.D (Islamic Though &Civilization), ISTAC
M.A Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan), UIAM
B.A (Fiqh & Usul Fiqh), UIAM
ismail omar
EN. ISMAIL BIN OMAR
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Syariah & Pendidikan (Pengajian Islam & Bahasa Arab)
Kelulusan :
• M.Ed (Pendidikan Islam & Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua), UIAM
B.A (Syariah), Universiti Islam Madinah
Diploma (Lanjutan Pendidikan), UIAM
Diploma (Pendidikan) KPLI, UIAM
khairul anuar
EN. KHAIRUL ANUAR BIN AHMAD
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Perbankan & Kewangan Islam, Ekonomi Islam, Muamalat
Kelulusan :
M.A (Syariah), UM
• B.A (Syariah) (Kepujian), UM
hamid
EN. HAMID BIN MAT ISA
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh, Usul al-Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah
Kelulusan :
M.A Syariah (Pengurusan), KUIS
B.A (Syariah), Universiti Islam Madinah
marliana
PN. MARLIANA BINTI ABDULLAH
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Ekonomi Islam, Perbankan & Kewangan Islam
Kelulusan :
• M.A Ekonomi, UKM
B.A Syariah (Pengurusan), UM
amzan
EN. AMZAN BIN SATIMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul
Kelulusan :
M.A Syariah (Pengurusan), KUIS
B.A (Syariah & Pengajian Islam), Universiti Mu’tah
rosli mokhtar
EN. ROSLI BIN MOKHTAR
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Maqasid Syariah, Usul Fiqh, Muamalat
Kelulusan :
• Calon Ph.D Syariah, UKM
M.A (Pengajian Islam)
B.A (Syariah), Universiti Mohammad IV Rabat, Maghribi
kamarul khaidzir
EN. MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Maqasid Syariah, Fiqh Mirath, Fiqh Munakahat
Kelulusan :
• Calon Ph.D (Syariah), UKM
M.A MIRKH (Fiqh dan Usul al-Fiqh), UIAM
B.A (Syariah) Al al -Bayt University, Jordan
nasir
EN. MOHD NASIR BIN ALI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Ekonomi Islam, Muamalat
Kelulusan :
• Calon Ph.D (Syariah Ekonomi), UM
M.A (Ekonomi), UKM
B.A (Syariah), UM
hairullfazli
EN. HAIRULFAZLI BIN MOHAMMAD SOM
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Zakat, Muamalat
Kelulusan :
• M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah), Universiti Al Al-Bayt, Jordan
Diploma (Tahfiz Al-Quran)
noor syahida
PN. NOOR SYAHIDA BINTI ABDUL RAHMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh Jinayah, Fiqh Muamalat & Fiqh al-Mar’ah (Fiqh Wanita)
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Pengajian Islam (Syariah), UKM    
B.A (Bahasa Arab & Pengajian Islam), University Of Libya
zainuddin
EN. ZAINUDDIN BIN CHE SEMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul Fiqh, Fiqh Mirath, Fiqh Munakahat
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Syariah, UM
B.A Syariah, Al-Azhar, Mesir
norita
PN. NORITA BINTI KAMARUDDIN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Muamalat
Kelulusan :
• M.A Syariah, UKM
B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
hakim
EN. ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN @ ISMAIL
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Siasah & Hubungan Antarabangsa
Kelulusan :
• M.A Fiqh & Usul Fiqh, UIAM
B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
murshidi
EN. AHMAD MURSHIDI BIN MUSTAPHA
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Usul Fiq & Fatwa
Kelulusan :
B.A Syariah, Universiti Al-Azhar
Sarjana Agama dan Kontemporari, UMK
rofaizal
EN. MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Syariah, Muamalat
Kelulusan :
B.A Syariah, International University of Africa,
  Khartoum, Sudan
 MBA, UKM

--------------------------------

prof madya noradha
PROF. MADYA DR. NOR' ADHA BINTI ABDUL HAMID
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-Undang Komersial/Perniagaan, Undang-Undang Syarikat, Penyelesaian Pertikaian Alternatif, Spektrum Halal & Sistem Perbankan Islam
Kelulusan :
Ph.D (Laws), UKM
Master of Laws - LL.M, UKM
Bachelor of Law - LL.B, UIAM
Peguambela & Peguamcara - Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak beramal)
Sijil Kesetiausahaan Syarikat (Tidak beramal)
azizah rapini
PN. AZIZAH BINTI MOHD RAPINI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang keluarga Islam & undang-undang keterangan Islam
Kelulusan :
• MCL Perbandingan Undang-undang, UIAM
B.A Syariah, UM
sharifah hana
PN. SHARIFAH HANA BINTI ABD RAHMAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Perubatan & Bioetika,
Undang-undang Siber, Undang-undang Hak Asasi Manusia & Ekuiti
Kelulusan :
Calon Ph.D Undang-Undang Perubatan, UIAM
MCL (Perbandingan Undang-undang), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
Diploma Lepasan Ijazah (Syariah & Amalan), UiTM
zaini yusnita
PN. ZAINI YUSNITA BINTI JUSOH
Bidang : Undang-undang Keluarga Sivil & Undang-undang Keluarga Islam
Kelulusan :
MCL (Perbandingan Undang-undang), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
rabiah
PN. RABI'AH BINTI MUHAMMAD SERJI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Tanah, Undang-undang Keterangan
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B (Hons), UIAM
ahmad misbah
EN. AHMAD MISBAH BIN MOHAMAD HILMI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh Al-Qadha, Fiqh, Usul Fiqh
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyat, KUIS
M.A (Syariah), UM
B.A (Syariah Islamiah), Universiti Al-Azhar
zanariah
PN. ZANARIAH BINTI DIMON
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-Undang Pentadbiran Jenayah Islam & undang-undang keluarga Islam, undang-undang pentadbiran Islam
Kelulusan :
• M.A Syariah, UM
B.A Syariah, UM
norul huda bakar
PN. NORUL HUDA BINTI BAKAR
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Fiqh & Usul Fiqh, Fiqh al-Qadha’
Kelulusan :
• Calon Ph.D Islamiyyat, KUIS
M.A Pengajian Islam (Syariah)    
B.A (Syariah Islamiah), Universiti Al-Azhar
Diploma Pengajian Islam Syariah KUSZA
mohd farok
EN. MOHD FAROK BIN MAT NOR
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-Undang Tort & Undang-Undang Jenayah (Sivil) & Undang-Undang Perlembagaan & Undang-Undang Prosedur Mal Di Mahkamah Syariah
Kelulusan :
• MCL Undang-Undang Perbandingan, UIAM
LL.B Undang-Undang, UIAM
Peguambela  &  Peguamcara (Mahkamah Malaya) (Tidak Beramal)
nurhayati ghani
PN. NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Keluarga, Undang-undang Kontrak, Undang-undang Perlembagaan, Undang-undang Syariah
Kelulusan :
• MCL Perbandingan Undang- Undang
LL.B (Syariah) (Hons), UIAM
maffuza
PN. MAFFUZA BINTI SALLEH
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Kehartaan Orang Islam, Undang-undang Perbankan Islam & Takaful,
Undang-undang Jenayah Syariah
Kelulusan :
• LL.M , UKM
LL.B (Syariah) (Hons), UIAM
LL.B (Hons), UIAM
azizah mat rashid
PN. AZIZAH BINTI MAT RASHID
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Keluarga,Undang-undang Halal dan Fiqh Kepenggunaan, Amalan Guaman & Kehakiman Syar’ie
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B, UIAM
Diploma In Shari'ah Law & Legal Practice (DSLP), UIAM
Peguambela & Peguamcara (Mahkamah Malaya) (Tidak Beramal)
Calon PhD (UKM)
hammad
EN. HAMMAD BIN MOHAMAD DAHALAN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR), Undang-Undang Perlembagaan
Kelulusan :
• LL.M,  UKM    LL.B, UIAM
Diploma Lanjutan Amalan Guaman Syarie (DSLP), UIAM
Cert Of Mediation, Accord Group, Australia
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal)
Peguam Syarie (Tidak Beramal)
farah
PN. FARAH BINTI MOHD SHAHWAHID
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Perniagaan/Komersil, Undang-undang Pekerja
Kelulusan :
LL.M, UM
LL.B , UIAM
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal)
norazla
PN. NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Kanak-kanak, Undang-undang Perniagaan/ Komersil, Undang-undang Hak Asasi Manusia
Kelulusan :
LL.M, UKM
LL.B (Hons) , UIAM
Peguambela & Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya (Tidak Beramal)
nur zulfah
PN. NUR ZULFAH BINTI MD ABDUL SALAM
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Syariah & Undang-undang, Amalan Guaman & Kehakiman Syarie,
Undang-undang Tatacara Mal & Jenayah Islam
Kelulusan :
• M.A Syariah, UM.
Diploma in Islamic Judicial & Advocatory Practice (DIJAP) USIM.
B.A Syariah & Undang-undang, KUIS.
Peguam Syarie Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Pulau-pinang dan Selangor (tidak beramal)
tuan nurhafiza
PN. TUAN NURHAFIZA BINTI RAJA ABDUL AZIZ
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Komersial/ Perniagaan & Undang-undang Perbankan Islam
Kelulusan :
LL.M (Commercial Law, UUM
LL.B & LL.B (Syariah) (Hons) USIM
surianom
PN. SURIANOM BINTI MISKAM
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Kewangan Islam, Undang-Undang Syarikat
Kelulusan :
• LL.M, UKM
LL.B (Hons), UIAM
nor asma
PN. NOR ASMA BINTI MAT JUSOH
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Sistem Pentadbiran Undang-undang Islam, Undang-Undang Pentadbiran Jenayah Syariah, Undang-undang Keluarga Islam
Kelulusan :
LL.M, UKM
 B.A Syariah & Undang-Undang KUIS
nawal
PN. NAWAL BINTI SHOLEHUDDIN
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Perbankan Islam dan takaful, Undang-undang Jenayah, Undang-undang Tanah
Kelulusan :
MCL, UIAM
 LL.B (Hons), UIAM
 LL.B Syariah (Hons), UIAM
hafifi
EN. MOHAMAD HAFIFI BIN HASSIM
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bidang : Undang-undang Pentadbiran Jenayah Syariah, Undang-undang Moraliti dan Seksualiti, Undang-undang Pentadbiran Islam
Kelulusan :
M.A Syariah (Pengurusan), KUIS
 B.A Syariah & Undang-Undang KUIS