WAKTU OPERASI

Setiap Jumaat Minggu Pertama dan Ketiga bermula jam 10.00 pagi sehingga 1 petang. Bertempat di Klinik Runding Cara Syariah & Undang-undang, Aras Bawah, Blok Akademik 2, KUIS.

  TEMUJANJI

Hadir secara walk in atau melalui temujanji. Temujanji boleh dibuat dengan menghubungi Ketua Unit Klinik Runding Cara Syariah & Undang-undang, Cik Nur Zulfah Md Abdul Salam di talian 019 319 5526 atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  CARTA ALIR KHIDMAT RUNDINGCARA


carta alir khidmat rundingcara